Besplatna poštarina za narudžbe veće od 50 €

Pravila za zaštitu privatnosti i kolačiće

Svrha ovih Pravila za zaštitu privatnosti i kolačiće jest upoznati korisnike (u daljnjem tekstu: pojedinac ili vi) web-mjesta www.aikon.hr („web-mjesto”) sa svrhom i osnovom obrade osobnih podataka od strane tvrtke Be Aikon, proizvodnja in prodaja profesionalne kozmetike, d.o.o., adresa e-pošte: [email protected] (u daljnjem tekstu: Be Aikon, tvrtka, mi ili upravitelj).

Sve osobne podatke obrađujemo, pohranjujemo i osiguravamo u skladu s važećim zakonodavstvom koje uređuje zaštitu osobnih podataka, posebice u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u obradi osobnih podataka i slobodnom protoku tih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, u daljnjem tekstu: OUZP) i Zakona o zaštiti osobnih podataka (SUradni list RS, br. 94/07 – službeni pročišćeni tekst i 177/20, u daljnjem tekstu: ZVOP-1). Temeljito pročitajte naša Pravila za zaštitu privatnosti i kolačiće kako biste razumjeli kako štitimo vašu privatnost.

Slanjem osobnih podataka izjavljujete da ste pročitali naša Pravila za zaštitu privatnosti te da ste upoznati s načinima obrade i pravnim osnovama za obradu osobnih podataka. Ako se ne slažete s načinima obrade, nemojte nam dostavljati svoje osobne podatke.

OSNOVNI POJMOVI

U nastavku su opisani osnovni pojmovi s kojima ćete se susresti u našim Pravilima za zaštitu privatnosti i kolačiće:

Osobni podaci: Osobni podaci su informacije koje identificiraju pojedinca kao određenu ili prepoznatljivu osobu. Pojedinac se može identificirati kada se može identificirati izravno ili neizravno, posebno navođenjem identifikatora kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili navođenjem jednog ili više čimbenika koji karakteriziraju fizičko, fiziološko, genetsko, mentalno stanje pojedinca, ekonomski, kulturni ili društveni identitet.

Ispitanik: je određena fizička osoba koja se može identificirati čije osobne podatke obrađuje voditelj obrade odgovoran za obradu.

Obrada osobnih podataka: znači bilo koji postupak ili skup postupaka koji se provode u vezi s osobnim podacima, posebno prikupljanje, dohvaćanje, unos, uređivanje, pohranjivanje, prilagodbu ili izmjenu, pregled, upotrebu, otkrivanje prijenosom, komunikacijom, širenjem ili drugim stavljanje na raspolaganje, klasificiranje ili povezivanje, blokiranje, anonimiziranje, brisanje ili uništavanje osobnih podataka. Obrada može biti ručna ili automatizirana.

Ograničenje obrade osobnih podataka: jest označavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

Profiliranje: označava svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji uključuje upotrebu osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na pojedinca, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se tiču radnog učinka pojedinca, ekonomske situacije, zdravlja, osobnih preferencija, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja.

Automatizirano donošenje odluka: znači odluku koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi (uključujući profiliranje) koja ima pravne učinke ili može u znatnoj mjeri utjecati na pojedinca.

Anonimizacija: znači obradu osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu određenom pojedincu na kojeg se osobni podaci odnose pripisati bez dodatnih informacija, pod uvjetom da se te dodatne informacije čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne pripisuju određenoj osobi ili osobi koju se može identificirati.

Voditelj obrade osobnih podataka: jest fizička ili pravna osoba ili druga osoba u javnom ili privatnom sektoru koja sama ili zajedno s drugima utvrđuje svrhe i sredstva obrade podataka ili osoba određena zakonom, koja također utvrđuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

Izvršitelj obrade osobnih podataka: jest fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

Korisnik osobnih podataka: jest fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo kojem se osobni podaci otkrivaju, bez obzira radi li se o trećoj strani ili ne. Javnopravna tijela koja mogu dobiti osobne podatke ne smatraju se korisnicima u kontekstu svojih upita, koji su određeni zakonodavstvom EU ili države članice, a njihova obrada osobnih podataka mora biti u skladu s važećim propisima o obradi osobnih podataka sukladno namjeni obrade.

Treća strana: jest fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili druga osoba koja nije nositelj podataka, upravitelj, izvršitelj obrade ili osobe koje je za obradu osobnih podataka ovlastio izvršitelj ili upravitelj obrade.

Privola pojedinca: privola pojedinca na kojeg se osobni podaci odnose označava svaku dobrovoljnu, izričitu, informiranu i nedvosmislenu izjavu volje pojedinca na kojeg se osobni podaci odnose, kojom se putem izjave ili jasne afirmativne radnje izražava privola za obradu osobnih podataka koji su s njom povezani.

VODITELJ OBRADE I OSOBA OVLAŠTENA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade osobnih podataka je Be Aikon, proizvodnja in prodaja profesionalne kozmetike, d.o.o., Gora pri Pečah 10, 1252 Vače, matični broj: 6266550000, adresa e-pošte: [email protected]

U tvrtki nije imenovana osoba ovlaštena za zaštitu osobnih podataka.

SVRHA OBRADE I TEMELJ ZA OBRADU PODATAKA

Obrada na temelju privole

Osobne podatke obrađujemo na temelju jasne i nedvosmislene privole dotičnih pojedinaca u sljedeće svrhe:

 • ispunjavanje kontakt-obrasca,
 • sudjelovanje u promotivnim kampanjama objavljenim na web-stranici,
 • suglasnost za upotrebu broja telefona i adrese e-pošte za slanje informacija i ponuda o proizvodima i uslugama,
 • internetsko savjetovanje,
 • dijagnostički obrazac,
 • slanje e-novosti,
 • zaštitu naših proizvoda i usluga.

Obrada na temelju ugovora

 Obrada na temelju ugovora uključuje sljedeće načine obrade:

 • naručivanje naših proizvoda i/ili usluga,
 • sklapanje i provedbu ugovora,
 • informiranje kupaca o uspješno predanoj narudžbi,
 • pružanje usluga,
 • rješavanje reklamacija.

Obrada na temelju legitimnog interesa:

Ako okolnosti to zahtijevaju, osobne podatke obrađujemo na temelju pravnog interesa u svrhe:

 • odgovora na vaš upit o proizvodima i/ili uslugama,
 • mjerenja zadovoljstva kupnjom, putem e-pošte ili telefonske komunikacije,
 • komunikaciju e-poštom na temelju vašeg pokretanja postupka internetske narudžbe,
 • ako ste odabrane proizvode dodali u košaricu, a niste dovršili kupnju, povremeno e-poštom šaljemo poruke o nedovršenoj kupnji, s ciljem pokušaja dovršetka kupnje ili ponude pomoći i informacija u vezi s time,
 • informacije o novim proizvodima i uslugama (izravni marketing), na temelju točke (f) stavka 1. članka 6. OUZP-a ili članka 158. Zakona o elektroničkim komunikacijama (ZEKom-1),
 • optimizacije stranica,
 • osiguravanja sigurnosti IT sustava,
 • sprječavanja zlouporabe i/ili prijevare.

Obrada na temelju zakona

Na temelju zakona i u skladu s relevantnom zakonskom regulativom osobne podatke obrađujemo:

 • u vezi s vašom narudžbom u legitimne svrhe (npr. razlozi poreznog zakona).

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Prikupljamo sljedeće vrste podataka:

Dobrovoljno dani podaci

Za potrebe poslovanja, odgovaranja na upite, sudjelovanja u promotivnim ponudama i obrade vaše narudžbe proizvoda/usluga, prikupljamo sljedeće osobne podatke koje dobivamo ako ih izričito priopćite:

 • ime i prezime,
 • adresu za dostavu,
 • adresu e-pošte,
 • broj telefona
 • druge podatke koje pružite.

Davanje osobnih podataka uvjet je za upotrebu naših usluga ili za naručivanje proizvoda jer se narudžba ne može zaključiti bez potrebnih osobnih podataka.

Podaci koji se generiraju automatski

Automatski prikupljamo podatke o uređaju ili druge podatke iz zapisnika (eng. log) kada upotrebljavate naše web-mjesto.

Od svakog posjetitelja prikupljamo anonimne podatke kako bismo pratili promet i ispravili pogreške. Te informacije pomažu nam razumjeti tko upotrebljava naše web-mjesto, što nam pomaže poboljšati i plasirati naše web-mjesto, a posebno naše internetske proizvode i usluge. Prikupljamo podatke kao što su IP adresa, internetski zahtjevi, podaci poslani kao odgovor na takve zahtjeve, vrsta preglednika, jezik preglednika, vremenska oznaka zahtjeva i drugi anonimni statistički podaci koji uključuju upotrebu našeg web-mjesta. Te se informacije same po sebi ne mogu upotrijebiti za identifikaciju ili kontaktiranje s vama. S osobnim podacima možemo automatski kombinirati prikupljene i druge, neosobne podatke. U tom ćemo slučaju prikupljene podatke tretirati kao osobne podatke u skladu s ovim Pravilima za zaštitu privatnosti i kolačiće te ćemo ih upotrebljavati u marketinške svrhe.

Ne odgovaramo za točnost podataka koje unesete.

PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA TREĆIM STRANAMA ILI U TREĆE ZEMLJE

Ne prodajemo vaše osobne podatke. Vaše osobne podatke možemo dijeliti s trećim stranama samo kako je navedeno u ovim Pravilima za zaštitu privatnosti.

Osobne podatke dijelimo s trećim stranama:

 • Na temelju vaše privole vaše osobne podatke možemo dijeliti s onim trećim stranama za koje ste dali privolu.
 • S našim pružateljima usluga, poslovnim partnerima i izvođačima koji pružaju usluge u naše ime ili koje upotrebljavamo za podršku našem poslovanju, kao što su:
  • internetska platforma za plaćanje putem pružatelja usluga Stripe, čija Pravila zaštite privatnosti možete pročitati ovdje https://stripe.com/en-si/privacy),
  • naš računovodstveni servis,
  • pružatelji usluga za upravljanje i generiranje računa ili ponuda.
 • Tijelima za provođenje zakona možemo prijaviti sve aktivnosti za koje razumno vjerujemo da su nezakonite ili za koje razumno vjerujemo da bi mogle pomoći u istrazi nezakonitih radnji. Nadalje, pridržavamo pravo otkriti vaše osobne podatke tijelima za provođenje zakona ako utvrdimo, prema vlastitom nahođenju, da ili kršite naša Pravila za zaštitu privatnosti i kolačiće ili da otkrivanje vaših osobnih podataka može zaštititi prava, imovinu ili sigurnost nas ili drugih osoba. Otkrit ćemo samo one osobne podatke koje tijela za provođenje zakona zatraže na zakonskoj ili zakonito dobivenoj osnovi za svaki konkretan, specifičan slučaj.
 • Vaše osobne podatke možemo otkriti kada to zahtijeva zakon, propis ili službena naredba kako bismo zaštitili sigurnost bilo koje osobe od smrti ili ozbiljne ozljede, spriječili prijevaru ili zlouporabu proizvoda i/ili usluga ili korisnika odnosno kako bismo zaštitili svoja vlasnička prava. Osobne podatke ćemo otkriti državnim službenicima ili trećim stranama na temelju sudskih presuda ili odluka upravnih tijela ili drugih obvezujućih akata. Osobne podatke koje gore navedena tijela zatraže na temelju zakonskih ili zakonom dobivenih podataka objavit ćemo za svaki konkretan, specifičan slučaj.

Vaše osobne podatke otkrivamo ako je to potrebno za ispunjenje obveza prema vama, i to u najmanjoj mjeri.

Prikupljene osobne podatke ne prosljeđujemo u treće zemlje. Vaši se podaci obrađuju samo na području Europske unije. Ako se vaši podaci proslijede u treće zemlje, o tome ćete biti obaviješteni.

PRIVOLA MALOLJETNE OSOBE

Posvećeni smo zaštiti privatnosti i sigurnosti djece na internetu. Ne nudimo proizvode i usluge djeci te ne prikupljamo svjesno niti tražimo osobne podatke od djece mlađe od 15 godina.

Nećemo zadržati nikakvu komunikaciju za koju opravdano i razumno vjerujemo da dolazi od djeteta mlađeg od 15 godina. Roditelji ili skrbnici djece mlađe od 15 godina potiču se da redovito provjeravaju i nadziru kako njihova djeca upotrebljavaju e-poštu i njihove druge aktivnosti na internetu.

Upotrebljavamo svu dostupnu tehnologiju i nastojimo provjeriti je li nositelj roditeljske odgovornosti za dijete dao ili odobrio privolu.

AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA I PROFILIRANJE

Osobni podaci pojedinca nisu predmet automatiziranog odlučivanja, niti su predmet profiliranja.

KAKO ŠTITIMO PODATKE

Cijenimo što nam vjerujete i s nama dijelite svoje osobne podatke.  Predani smo njihovoj zaštiti, stoga poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali visoku razinu zaštite podataka (neke od mjera koje provodimo su: upotreba vatrozida i šifriranje podataka, kontrola fizičkog pristupa – zaštita prostora i informatičke opreme te kontrola ovlaštenja za pristup informacijama sa sustavom lozinki za autorizaciju i identifikaciju korisnika).

Ograničavamo pristup osobnim podacima na naše zaposlenike, pružatelje usluga i agente koji ih trebaju znati kako bi razvili ili poboljšali naše usluge.

Razumijete da su na našem web-mjestu dostupne poveznice za druge web-stranice koje nisu u našem vlasništvu i/ili kojima ne upravljamo. Vaša upotreba tih usluga treće strane potpuno je neobavezna. Nismo odgovorni za sadržaj i/ili prakse trećih strana.

UPRAVLJANJE OSOBNIM PODACIMA I ODJAVA (OPT-OUT)

Osobne podatke u bilo kojem trenutku možete ažurirati, ukloniti ili se odjaviti.

 • Ažuriranje: Ako i dalje želite upotrebljavati naše proizvode i usluge, a vaši su se relevantni osobni podaci (ime, adresu e-pošte, poštansku adresu, telefonski broj itd.) promijenili, javite nam to na [email protected].
 • Brisanje osobnih podataka: Ako svoje podatke u potpunosti želite ukloniti iz naših zbirki, pošaljite nam zahtjev za brisanje na [email protected].
 • Odjava (opt-out): Ako ne volite primati e-poštu ili druge marketinške materijale, možete se u bilo kojem trenutku odjaviti s pomoću poveznice „odjava” koja se nalazi u svim marketinškim porukama e-pošte koje od nas primate. Bit će nam žao ako se odjavite, ali poštujemo vašu privatnost.

Obrada zahtjeva poslanog na [email protected] može potrajati do 10 dana. Nakon toga će se zahtjev obraditi i, ako ispunjava uvjete, smatrat će se valjanim.

Nakon što primimo vaše povlačenje privole, prestat ćemo obrađivati vaše osobne podatke i izbrisat ćemo ih. Obavijestit ćemo vas da je vaše odustajanje uzeto u obzir.

PRAVA POJEDINACA

U skladu s odredbama OUZP-a imate pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo na brisanje („zaborav”), pravo na prenosivost, pravo na zahtjev za ograničenje obrade osobnih podataka, pravo na prigovor te pravo na pritužbu nadzornom tijelu.

Za ostvarivanje svojih prava ili dobivanje dodatnih informacija možete se obratiti na adresu e-pošte: [email protected]. Na vašu prijavu odgovorit ćemo u roku od 10 dana i u skladu s OUZP-om.

Kada postoji opravdana sumnja u identitet pojedinca koji podnosi zahtjev u vezi s nekim od svojih prava, možemo zatražiti dostavu dodatnih podataka koji su nužni za potvrdu identiteta pojedinca na kojeg se osobni podaci odnose.

Ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, posebice zato što se ponavljaju, možemo naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili poruke ili poduzimanja tražene radnje, ili možemo odbiti postupiti po zahtjevu.

PRAVO PRISTUPA PODACIMA

Pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo dobiti našu potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te, ako je to slučaj, pristup osobnim podacima i dodatnim informacijama u vezi s obradom osobnih podataka, što uključuje:

 • svrhe obrade;
 • vrste osobnih podataka;
 • korisnike ili kategorije korisnika kojima su ili će biti otkriveni osobni podaci, posebno korisnici u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • gdje je moguće, predviđeno razdoblje čuvanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije koji se upotrebljavaju za određivanje tog razdoblja;
 • postojanje prava da se od voditelja obrade zahtijeva ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka u odnosu na pojedinca na kojeg se osobni podaci odnose, odnosno postojanje prava na prigovor vezano uz takvu obradu;
 • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu;
 • ako se osobni podaci ne prikupljaju od pojedinca, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;
 • postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje, te smislene informacije o razlozima za to, kao i o značenju i predviđenim posljedicama takve obrade po njega.

Na temelju zahtjeva pojedinca dostavljamo presliku njegovih osobnih podataka koje obrađujemo. Za dodatne kopije podataka koje zahtijeva pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci možemo naplatiti razumnu naknadu koja podliježe administrativnim troškovima.

PRAVO NA ISPRAVAK

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ispraviti netočne osobne podatke koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući i dostavu dopunske izjave.

PRAVO NA BRISANJE (»zaborav«)

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo ishoditi da osobne podatke koji se na njega odnose izbrišemo bez nepotrebnog odgađanja:

 • kada osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • kada pojedinac opozove privolu koja je temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • kada se pojedinac protivi obradi na temelju legitimnog interesa voditelja obrade, a ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za njihovu obradu;
 • kada se pojedinac protivi obradi u svrhu izravnog marketinga;
 • kada je osobne podatke potrebno izbrisati radi ispunjenja pravne obveze u skladu s pravom EU ili slovenskim pravnim poretkom; kada se radi o podacima koji se odnose na pružanje usluga informacijskog društva, nepropisno prikupljenim od djeteta koje ne može dati takve podatke u skladu s važećim zakonodavstvom.

Što se tiče imenika ili na drugi način objavljenih podataka, poduzimamo razumne korake, uključujući tehničke, kako bismo obavijestili druge voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da ispitanik od njih zahtijeva da izbrišu sve poveznice ili kopije tih osobnih podataka.

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

Pojedinac na kojeg se podaci odnose ima pravo ograničiti obradu kada:

 • pojedinac osporava točnost podataka, i to za razdoblje za koje možemo provjeriti točnost osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita i pojedinac se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
 • više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose treba radi postavljanja, provedbe ili obrane pravnih zahtjeva
 • pojedinac je uložio prigovor vezano uz obradu dok se ne provjeri imaju li naši legitimni razlozi prednost nad razlozima pojedinca na kojeg se osobni podaci odnose.

PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA

Pojedinac na kojeg se podaci odnose ima pravo primiti osobne podatke koje imamo o njemu u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja potonjeg kada se:

 • obrada temelji na privoli ili ugovoru pojedinca ili kada se obrada provodi automatiziranim sredstvima.

PRAVO NA PRIGOVOR

Pojedinac na kojeg se podaci odnose ima pravo prigovoriti obradi osobnih podataka u bilo kojem trenutku, na temelju razloga koji se odnose na njegovu specifičnu situaciju, ako se to temelji na legitimnim interesima koje zastupamo mi ili treća strana.  Prestat ćemo obrađivati osobne podatke, osim ako ne dokažemo nužne razloge za obradu koji imaju prednost nad interesima, pravima i slobodama pojedinca na koje se osobni podaci odnose, ili za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. Kada se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, pojedinac ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose u svrhe takvog marketinga, uključujući profiliranje u mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako se izravni marketing temelji na privoli, pravo na prigovor može se ostvariti povlačenjem dane osobne privole.

Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući profiliranje

Imate pravo ne podlijegati odlukama koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koje mogu rezultirati pravnim ili sličnim značajnim učincima po vas, ako takva odluka nije nužna za sklapanje ili provedbu ugovora između vas i nas, ili nije dopušteno zakonodavstvom Unije kojem podliježemo i koje uspostavlja odgovarajuće mehanizme za zaštitu vaših prava i sloboda te pravnih interesa ili se ne temelji na vašem izričitom pristanku.

PRAVO NA PRIGOVOR U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Eventualni prigovor na obradu osobnih podataka pojedinac može poslati na adresu e-pošte: [email protected] ili redovnom poštom na adresu Be Aikon, proizvodnja in prodaja profesionalne kozmetike, d.o.o., Gora pri Pečah 10, 1252 Vače.

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo nadležno nadzorno tijelo, osim kada postoji vjerojatnost da povreda prava i sloboda pojedinaca nije bila ugrožena. Kada postoji sumnja da je u trenutku prekršaja počinjeno kazneno djelo, obavijestit ćemo policiju i/ili nadležno tužiteljstvo.

Ako se radi o povredi koja može uzrokovati veliku opasnost za prava i slobode pojedinca, povredu ćemo odmah prijaviti ili kada to nije moguće, bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti pojedince na koje se osobni podaci odnose.

Ako je pojedinac ostvario pravo na pristup podacima od voditelja obrade, a nakon primitka rješenja smatra da osobni podaci koje je primio nisu osobni podaci koje je tražio ili da nije dobio sve tražene osobne podatke, može, prije podnošenja pritužbe Povjereniku za informiranje podnijeti obrazloženu pritužbu voditelju obrade (BE AIKON) u roku od 15 dana. O žalbi ćemo odlučiti kao o novom zahtjevu u roku od pet radnih dana.

Ako pojedinac smatra da su povrijeđena njegova prava ili propisi o zaštiti osobnih podataka, žalbu može uložiti nadležnom državnom tijelu: Povjerenik za informiranje Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 00386 1 230 97 30, faks: 00386 1 230 97 78, adresa e-pošte: [email protected] ).

RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke pojedinca čuvat ćemo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su osobni podaci prikupljeni i nadalje obrađivani.

Neke podatke dobivamo upotrebom kolačića i drugih sličnih tehnologija analizom vašeg ponašanja na našoj web-stranici i odgovora na poruke e-pošte te od trećih strana čiji se kolačići uz vaš pristanak učitavaju na vaš uređaj (pružatelji usluga društvenih mreža itd.).

Podatke koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa ili u svrhu provođenja mjera na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora čuvat ćemo najdulje pet godina od trenutka kada je svrha naše međusobne komunikacije ispunjena, odnosno do isteka roka zastare bilo kakvih potraživanja.

U slučaju da primjenjivo sektorsko zakonodavstvo (npr. porezno zakonodavstvo) propisuje obvezna razdoblja za pohranu osobnih podataka, osobne podatke brišemo nakon isteka roka propisanog zakonom.

POVEZNICE ZA DRUGA WEB-MJESTA

Web-mjesto može sadržavati poveznice za web-mjesta trećih strana koje nisu u našem vlasništvu i/ili kojima ne upravljamo. Ta web-mjesta imaju vlastita pravila za zaštitu privatnosti i kolačiće s kojima se trebate upoznati jer upravitelj ne preuzima nikakvu odgovornost za njih.

KOLAČIĆI

Kolačići su male tekstne datoteke koje web-stranice pohranjuju na uređaje kojima pojedinci pristupaju internetu. Njihova pohrana pod potpunom je kontrolom pojedinca jer on može ograničiti ili onemogućiti pohranu kolačića u pregledniku kojim se služi. Kolačići obavljaju brojne funkcije -đ– omogućuju praćenje posjeta web-stranici, omogućuju razne kampanje i popuste, a putem kolačića se pohranjuju i informacije o tome ima li pojedinac pravo na, na primjer, određene popuste ili pogodnosti.

Kolačići pružaju prikladan način za održavanje svježeg i relevantnog sadržaja koji je u skladu s interesima i preferencijama posjetitelja web-stranice. Na temelju statističkih podataka o posjećenosti web-stranice, koje također omogućuju kolačići, možemo procijeniti učinkovitost dizajna naših web-stranica, kao i primjerenost vrste i broja oglasa koje nudimo na web-stranici.

Suglasnost za instalaciju kolačića nije potrebna za bitne kolačiće. Oni omogućuju normalno funkcioniranje web-stranice. Tim kolačićima omogućuje se osnovna upotreba web-stranice. Bez tih kolačića web-stranica ne radi normalno ili uopće ne radi, pa se oni instaliraju čak i kada pojedinac odbije instalaciju kolačića.

[cookie_audit columns=”cookie,description” heading=”U donjoj tablici navedeni su kolačići koji se upotrebljavaju na našoj web-stranici.“]

Kako mogu promijeniti postavke kolačića?

Postavke kolačića možete nadzirati i promijeniti i u svojem web-pregledniku.

Za informacije o postavkama kolačića odaberite web-preglednik kojim se služite.

[cookie_settings]

UPRAVLJANJE I BRISANJE KOLAČIĆA

Ako želite promijeniti kako se kolačići upotrebljavaju u vašem pregledniku, uključujući njihovo blokiranje ili brisanje, to možete učiniti tako da na odgovarajući način promijenite postavke preglednika. Za upravljanje kolačićima većina vam preglednika omogućuje da prihvatite ili odbijete sve kolačiće, prihvatite samo određenu vrstu kolačića ili upozorite pojedinca da web-mjesto želi spremiti kolačić. Kolačiće koje je spremio preglednik jednostavno možete izbrisati. Ako promijenite ili izbrišete datoteku kolačića u svojem pregledniku, promijenite ili nadogradite preglednik ili uređaj, možda ćete morati ponovo onemogućiti kolačiće. Postupak upravljanja kolačićima i brisanja kolačića razlikuje se od preglednika do preglednika.

PROMJENE PRAVILA ZA ZAŠTITU PRIVATNOSTI I KOLAČIĆE

Pridržavamo pravo prema vlastitom nahođenju ažurirati, promijeniti ili zamijeniti bilo koji dio Pravila za zaštitu privatnosti i kolačiće objavljivanjem ažuriranja ili promjene na web-stranici bez prethodne najave. Svaka promjena stupa na snagu od datuma javne objave revidiranih Pravila za zaštitu privatnosti i kolačiće na našoj web-stranici.

 Objavljeno: 01.01.2022.