Besplatna poštarina za narudžbe veće od 50 €

Opći uvjeti upotrebe

Vlasnik, administrator i administrator ovog web-mjesta i domene www.aikon.hr („web-mjesto”) je Be Aikon, proizvodnja in prodaja profesionalne kozmetike, d.o.o., Gora pri Pečah 10, 1252 Vače, matični broj: 6266550000, porezni broj: SI 62039342 (u daljnjem tekstu: društvo ili mi). Upotrebom ovog web-mjesta (otvaranje poveznica, pregledavanje, listanje itd.) pristajete i obvezujete se na ove Uvjete upotrebe web-mjesta („Uvjeti upotrebe”). Ako ne prihvaćate ove Uvjete upotrebe, nemojte upotrebljavati web-mjesto. Ovi Uvjeti upotrebe odnose se na cjelokupno web-mjesto, uključujući njegove zasebne dijelove, podstranice, osim ako nije izričito navedeno drugačije. Ovi Uvjeti upotrebe također uključuju: Pravila za zaštitu privatnosti i kolačiće. Kada upotrebljavate naše web-mjesto, izjavljujete da ste stariji od petnaest (15) godina i sposobni za sklapanje pravno obvezujućih ugovora.

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost ako podaci dostupni na web-mjestu nisu točni, potpuni, aktualni ili ažurni. Sadržaj ovog web-mjesta za cilj ima informirati vas s općenitim informacijama o našim proizvodima i uslugama te ponuditi našu internetsku trgovinu koja se nalazi na web-mjestu. Svako oslanjanje na sadržaj ovog web-mjesta je na vlastitu odgovornost.

PRIHVAĆANJE UVJETA UPOTREBE

Upotrebom ovog web-mjesta potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete s ovim Uvjetima upotrebe. Ako prihvatite ili se slažete s ovim Uvjetima upotrebe u ime pravne osobe ili drugog poslovnog subjekta, izjavljujete da ste ovlašteni vezati tu pravnu osobu ili drugi poslovni subjekt ovim Uvjetima upotrebe.

SADRŽAJ NA WEB-MJESTU

Sav sadržaj uključen ili dostupan putem web-mjesta, kao što su tekst, grafika, korisnička sučelja, materijali, slike, videozapisi, zaštitni znakovi, oznake usluga, logotipi, zvukovi, glazba, audiozapisi, podaci (zajednički „sadržaj”), uključujući, ali ne ograničeno na dizajn, strukturu, odabir, koordinaciju, izražavanje i raspored takvog sadržaja koji se nalazi na web-mjestu, u našem je vlasništvu ili smo sklopili odgovarajuće ugovore koji nam dopuštaju njegovu upotrebu i zaštićen je pravima intelektualnog vlasništva (npr. autorsko pravo, zaštitni znak). Ovo web-mjesto također može sadržavati zaštitne znakove ili oznake usluga trećih strana. Svi takvi zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika i slažete se da ih nećete upotrebljavati ili prikazivati na bilo koji način bez prethodnog pisanog dopuštenja odgovarajućeg vlasnika zaštitnog znaka.

Ne smijete kopirati, reproducirati, ponovno objavljivati, postavljati, objavljivati, javno prikazivati, prevoditi, prenositi ili distribuirati na bilo koji način na bilo koje drugo web-mjesto ili drugi medij za objavljivanje ili distribuciju ili u bilo koju komercijalnu svrhu bilo koji dio web-mjesta i/ili sadržaja bez našeg izričitog prethodnog pisanog pristanka. Ni web-mjesto ni bilo koji dio web-mjesta ili sadržaja ne smije se reproducirati, umnožavati, kopirati, prodavati, preprodavati, posjećivati ili na drugi način upotrebljavati u komercijalne svrhe bez našeg izričitog pisanog pristanka. Tvrtka dopušta kopiranje ili dijeljenje poveznice za web-mjesto ili dio web-mjesta u svrhu objave na drugim web-mjestima ili društvenim mrežama, koje predstavljaju ili upućuju na web-mjesto tvrtke.

Dok god se pridržavate ovih Uvjeta upotrebe, dopuštamo vam pregledavanje web-mjesta i dajemo vam nekomercijalno, neisključivo, neprenosivo pravo na upotrebu sadržaja, ispis ili preuzimanje kopija sadržaja s web-mjesta za svoju osobnu upotrebu, pod uvjetom da ne uklanjate nikakve obavijesti o autorskim pravima ili druge obavijesti koje se prikazuju na sadržaju koji ispisujete ili preuzimate. Suglasni ste da nećete na bilo koji način kopirati, prikazivati ili prenositi bilo koji sadržaj s web-mjesta na bilo koji način ili putem bilo kojeg medija. Također se slažete da nećete mijenjati, prodavati, emitirati ili distribuirati bilo koji sadržaj s web-mjesta na bilo koji način ili putem bilo kojeg medija, uključujući učitavanje sadržaja ili drugačije objavljivanje sadržaja na mreži bez našeg izričitog pisanog pristanka.

Poštujemo prava intelektualnog vlasništva drugih i tražimo da učinite isto. Ako smatrate da je vaš rad kopiran na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, obavijestite nas na: [email protected].

PRIVATNOST I KOLAČIĆI

Pravila o zaštiti privatnosti i kolačićima sastavni su dio ovih Uvjeta upotrebe.

Pravila o zaštiti privatnosti i kolačićima dostupna su ovdje.

UPOZORENJE

Ni mi ni naši ovlašteni partneri nismo odgovorni za bilo kakve izmjene ili oštećenja ili gubitak programa, podataka ili drugih informacija koje mi ili naši partneri spremamo ili hostiramo u vezi s upotrebom ovog web-mjesta ili sadržaja. Upotreba ovog web-mjesta ili njegovog sadržaja je na vlastitu odgovornost.

WEB-MJESTO, INFORMACIJE, SADRŽAJ, MATERIJALI, UKLJUČUJUĆI USLUGE I ROBU, UKLJUČENE ILI NA DRUGI NAČIN DOSTUPNE PUTEM WEB-MJESTA, PRUŽAJU SE PREMA NAČELIMA DOSTUPNOSTI I „KAKVO JEST”, OSIM AKO NIJE IZRIČITO NAVEDENO DRUGAČIJE. Zadržavamo pravo ograničiti ili prekinuti pristup web-mjestu ili bilo kojoj njegovoj značajki ili dijelu u bilo kojem trenutku.

Vaša upotreba bilo kojih informacija ili materijala s web-mjesta u potpunosti je na vašu vlastitu odgovornost i mi za nju ne snosimo odgovornost. Sve informacije, materijali, proizvodi i usluge dostupni na web-mjestu i/ili koje nudi društvo ne predstavljaju liječnički ili medicinski savjet, terapiju, liječenje ili lijekove. Tvrtka nudi samo kozmetičke savjete, nema ulogu liječnika, ne dijagnosticira bolesti ni druge medicinske tegobe. Ako sumnjate da imate zdravstveni problem, bolest ili neku drugu dijagnozu, obratite se svojem liječniku.  

ODRICANJE JAMSTAVA

Izričito se odričemo svih jamstava, bilo izričitih ili prešutnih, uključujući jamstva o utrživosti, zadovoljavajućoj kvaliteti i prikladnosti za određenu svrhu, te bilo kakvo jamstvo da sadržaj na web-mjestu predstavlja bilo kakvu povredu; da će pristup web-mjestu biti neprekinut ili bez pogrešaka; da će web-mjesto biti sigurno; ili da će podaci na web-mjestu biti potpuni, točni ili ažurni.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, razumijete i slažete se da niti mi niti bilo koja treća strana nećemo biti odgovorni za bilo kakvu izravnu, neizravnu, materijalnu ili nematerijalnu ili bilo kakvu drugu štetu povezanu s vašom upotrebom ili nemogućnošću upotrebe ovog web-mjesta ili bilo kojeg drugog web-mjesta kojem pristupite putem poveznice na ovom web-mjestu ili bilo koju radnju koju poduzmemo ili propustimo poduzeti kao rezultat elektroničke komunikacije koju nam pošaljete. To također uključuje sve oblike štete, između ostalog, povezane s pogreškama, prekidima, računalnim virusima i gubitkom podataka, koje možete pretrpjeti upotrebom ovog web-mjesta. Ovo ograničenje odgovornosti primjenjuje se bez obzira na to je li zahtjev podnesen u skladu s ovim Uvjetima upotrebe, iz nemara, namjere ili na neki drugi način, pa čak i ako smo bili nemarni i vi ste nas obavijestili o mogućnosti bilo kakve štete.

NE DAJEMO NIKAKVA JAMSTVA I NEĆEMO BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE ZAHTJEVE KOJE PROIZLAZE IZ:

  • UPOTREBE WEB-MJESTA SUPROTNE ODREDBAMA UVJETA UPOTREBE ILI SVRSI UPOTREBE,
  • PROMJENA NA WEB-MJESTU KOJE JE NAPRAVIO BILO TKO OSIM NAS, OSIM AKO NISMO IZRIČITO OVLASTILI PROMJENE,
  • ŠTETE ZBOG NEISPRAVNE ILI NEMARNE UPOTREBE,
  • UPOTREBE WEB-MJESTA U KOMBINACIJI S BILO KOJIM SUSTAVOM ILI SOFTVEROM KOJI NISMO OVLASTILI ILI SMO GA ZABRANILI,
  • SADRŽAJA OBJAVLJENOG/UČITANOG NA WEB-MJESTO.
  • NE JAMČIMO I NEĆEMO BITI ODGOVORNI ZA:
  • NEOMETAN RAD WEB-MJESTA,
  • RAD WEB-MJESTA BEZ POGREŠAKA,
  • DA FUNKCIJE SADRŽANE NA WEB-MJESTU ISPUNJAVAJU VAŠE ZAHTJEVE ILI OČEKIVANJA,
  • DA ĆE WEB-MJESTO BITI KOMPATIBILNO S BILO KAKVIM PROGRAMOM ILI SOFTVEROM.

Osim ako je to izričito zabranjeno zakonom, isključujemo odgovornost za bilo kakvu odgovornost za štetu (uključujući zbog nemara, namjere ili kršenja zakonske obveze).

SADRŽAJ TREĆIH STRANA

Neki od sadržaja, proizvoda i usluga dostupnih putem web-mjesta mogu uključivati materijale trećih strana i njihovih web-mjesta („povezana web-mjesta”). Povezana web-mjesta mogu vas usmjeriti na web-mjesta trećih strana koja nisu povezane s nama. Nismo odgovorni za sadržaj povezanih web-mjesta i ne jamčimo te nećemo biti odgovorni za materijale, sadržaje ili web-mjesta trećih strana ili za bilo koji drugi sadržaj, proizvode ili usluge trećih strana. Povezana web-mjesta nisu pod našom kontrolom, te vam poveznice dajemo samo kao pogodnost i one ne ukazuju ni na kakvu povezanost s nama.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ako se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uvjeta upotrebe nezakonita, nevažeća ili neprovediva, takva će odredba ipak biti provediva u najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom i takva će se odredba smatrati odvojivom od ostalih odredbi ovih Uvjeta upotrebe te time neće utjecati na valjanost i provedivost ostalih odredbi.

Ovi Uvjeti upotrebe sastavljeni su i tumače u skladu sa zakonodavstvom Republike Slovenije. Upotrebom ovog web-mjesta suglasni ste da su svi sporovi proizašli iz ovih Uvjeta upotrebe ili upotrebe web-mjesta podložni isključivoj nadležnosti suda u Ljubljani, Slovenija.

Najnoviju verziju Uvjeta upotrebe možete u bilo kojem trenutku pregledati na ovom web-mjestu. Važeća je verzija objavljena na web-mjestu. Pridržavamo pravo prema vlastitom nahođenju ažurirati, promijeniti ili zamijeniti bilo koji dio ovih Uvjeta upotrebe, a nova verzija objavit će se na web-mjestu. Vaša je odgovornost redovito provjeravati promjene na web-mjestu. Vaša daljnja upotreba ili pristup web-mjestu nakon objavljivanja bilo kakvih promjena ovih Uvjeta upotrebe predstavlja vaše prihvaćanje tih promjena.

Objavljeno: 01.01.2022.